Công ty Xuân Thiện Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Xuân Thành, chúng tôi được Tập đoàn giao nhiệm vụ cùng với các thành viên đầu tư nhiều nhà máy thủy điện trong và ngoài nước với tổng công suất gần 3.000 MW và các nhà máy xi măng có tổng công suất gần 10 triệu tấn/năm. Ngoài năng lực quản lý đầu tư xây dựng, chúng tôi còn có thế mạnh trong công tác xây lắp. Với đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật lành nghề và lực lượng xe máy, trang thiết bị hiện đại, chúng tôi đủ năng lực để thực hiện đầu tư, quản lý và xây dựng các dự án thuỷ điện, các dự án sản xuất xi măng, các công trình xây dựng có quy mô lớn với tư cách vừa là nhà đầu tư, vừa là tổng thầu EPC. Phát huy lợi thế đó, nhiều dự án do Công ty làm chủ đầu tư và thi công đã tiết kiệm được thời gian, sớm đưa vào vận hành, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hồi vốn nhanh. Bên cạnh đó, Xuân Thiện Việt Nam còn đảm nhận chính nhiệm vụ đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn về các lĩnh vực như: đầu tư nhà máy thủy điện, nhà máy xi măng, khách sạn nghỉ dưỡng…

Bằng những nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã trở thành doanh nghiệp tư nhân hàng đầu sở hữu các nhà máy thủy điện và nhà máy xi măng tại Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn phù hợp với chủ trương phát triển bền vững của Tập đoàn, Công ty Xuân Thiện Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án sản xuất xi măng, thủy điện và khách sạn có tổng mức đầu tư từ 1 tỷ USD đến 3 tỷ USD.