Bảo hiểm - tài chính

Bảo hiểm và Tài chính ngân hàng là một trong những lĩnh vực được chú trọng trong kế hoạch phát triển của  Tập đoàn Xuân Thành, song hành cùng các lĩnh vực xây lắp, xi măng, thủy điện, khách sạn... Để hiện thực hóa chiến lược này, ngày 11/7/2011, Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (XT Insurance) đã được thành lập theo quyết định số 57/GPĐC7/KDBH của Bộ Tài chính. XT Insurance được thành lập bởi những cổ đông là những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, trong đó Tập đoàn Xuân Thành là  cổ đông chính.

Với đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm trên thị trường Bảo hiểm và Tài chính ngân hàng, XT Insurance đã nhanh chóng tổ chức phát triển mạng lưới và triển khai hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại khắp các tỉnh thành trên cả nước. XT Insurance đã xây dựng được một đội ngũ hơn 400 cán bộ nhân viên làm việc tại Tổng Công ty; 1 Trung tâm phát triển kinh doanh bảo hiểm tại Hà Nội; 20 công ty; 25 phòng bảo hiểm đại diện tại các tỉnh và thành phố với hàng nghìn đại lý, tổng đại lý, cộng tác viên bảo hiểm trong toàn quốc.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành cam kết đem lại niềm tin và mọi giá trị đích thực cho khách hàng. Với phương châm Kinh doanh hiệu quả, Phát triển an toàn và Hội nhập Quốc tế, chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những Tổng Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.

Thông qua hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các lĩnh vực khác, chúng tôi có được nguồn tài chính dồi dào thường  xuyên để phục vụ đầu tư vào các tổ chức tín dụng, các dự án có khả năng sinh lời cao.


Image title

Image title