Thủy điện Háng Đồng

THỦY ĐIỆN HÁNG ĐỒNG A1

Thuộc cụm dự án thủy điện cột nước cao.

• TỔNG CÔNG SUẤT: 88 MW.

• ĐỊA ĐIỂM: Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

• KHỞI CÔNG: năm 2010.

• KHÁNH THÀNH: năm 2012.


THỦY ĐIỆN HÁNG ĐỒNG A

Thuộc cụm dự án thủy điện cột nước cao.

 TỔNG CÔNG SUẤT: 88 MW.

• ĐỊA ĐIỂM: Xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

• KHỞI CÔNG: năm 2012.

• KHÁNH THÀNH: năm 2015.


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


Image title

Image title