Thủy điện Suối Sập

Thuộc cụm dự án thủy điện cột nước cao.

TỔNG CÔNG SUẤT: 88 MW.

ĐỊA ĐIỂM: Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

KHỞI CÔNG: năm 2009.

KHÁNH THÀNH: năm 2011.


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title