Xây dựng

Với đội ngũ hơn 32.000 cán bộ công nhân viên tinh thông nghiệp vụ, tay nghề; trong đó có hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với xu thế yêu cầu của hội nhập và cạnh tranh để tồn tại và phát triển đồng thời nâng cao trình độ, phương pháp quản lý chất lượng, Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đồng thời kết hợp với lực lượng phương tiện xe máy, thiết bị thi công hùng hậu. Công ty có khả năng đảm nhận thi công các công trình đập thuỷ điện, thuỷ lợi, các công trình giao thông cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng và cung cấp thiết bị cơ khí, cơ giới, vật tư đặc chủng… cho bất kỳ công trình xây dựng ở bất kỳ quy mô nào, trong mọi điều kiện khí hậu, địa hình và các yêu cầu về chất lượng, dịch vụ.

Thực hiện yêu cầu không ngừng phát triển, Công ty tiếp tục xây dựng Nhà máy Chế tạo cơ khí Xuân Thiện, chuyên gia công các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn, Nhà máy có trụ sở tại Ninh Bình và các xưởng gia công, chế tạo tại công trường ở tất cả các dự án. Đến nay, Công ty đã sản xuất được các cầu trục có sức nâng lên đến hàng trăm tấn... Điều đó sẽ cho phép Xuân Thiện Việt Nam tham gia trên con đường hội nhập nền kinh tế khu vực cũng như trên Thế giới.